• May 20, 2024

4-3-3 ስፖርት በኢትዮጵያ

ከእሁድ እስከ እሁድ ፈጣን የመረጃ ምንጭ!

የዓመቱ ምርጥ ጨዋታ ቀያሪ

ByLeo Simera

Jun 4, 2023

አርሰናል ከ ቦርንማውዝ ጋር ባደረጉት ጨዋታ ሬስ ኔልሰን ከተቀያሪ ወንበር በመነሳት አንድ አሲስት እና አንድ ጎል አስቆጥሮ ብድኑ ከመመራት ተነስቶ ያሸነፈበት ጨዋታ የ 2022/2023 የእንግሊዝ ፕርሚየር ሊግ የ አመቱ ምርጥ ጨዋታ ቀያሪ ተብሎ ተመርጧል።

One thought on “የዓመቱ ምርጥ ጨዋታ ቀያሪ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *