• May 20, 2024

4-3-3 ስፖርት በኢትዮጵያ

ከእሁድ እስከ እሁድ ፈጣን የመረጃ ምንጭ!

ዋልያዎቹ ከማላዊ ጋር ነጥብ ተጋርተዋል

ByLeo Simera

Jun 20, 2023

ለ2023ቱ የአይቮሪኮስቱ የአፍሪካ ዋንጫ ለማለፍ ማጣሪያውን እያከናወነ የሚገኘውና አስቀድሞ እንደማይሳተፍ ያረጋገጡት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከማላዊ ጋር 0-0 ጨዋታቸውን አጠናቀዋል።

በምድቡ ግብጽና ጊኒ ለአፍሪካ ዋንጫ ማለፋቸውን ሲያረጋግጡ ኢትዮጵያና ማላዊ ደግሞ በቀጣዩ የአፍሪካ ዋንጫ አንመለከታቸውም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *